Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
දකුණු පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලය,බෝපෙ පාර,කලේගාන, ගාල්ල. දු.අ.+94 91 2223237 ෆැක්ස් : 091 2223237.
මුල පිටුව අප පිළිබද

සභාව වෙත පිවිසීම

1. සභාව නැරඹීම

පොදුතොරතුරු

 • ඕනෑම පුද්ගලයකුට රැස්වීම් පැවැත්වෙන දිනයක දී කණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ තනි තනිව මහජන ගැලරියට පූර්ව අවසරයකින් පසුව යා හැකිය. රැස්වීම් පැවැත්වෙන ඕනෑම දිනයක රැස්වීම පවත්වන කාලසීමාව තුල දී මේ සඳහා අවස්ථානුකූලව කාලය වෙන් කරනු ලැබේ.

රැස්වීම් පවත්වන කාලය

 • පළාත් සභාවේ සභා රැස්වීම් සෑම මසකම දෙවන හා හතරවන සතියන්හි අගහරුවාදා දිනයන් හි පැවැත්වීමට නියම්ත අතර එකී දිනයන් ගරු සභාපතිතුමාගේ තීරණය අනුව සංශෝධනය විය හැක. සභා රැස්වීම් සාමාන්‍ය‌යෙන් ‍පෙ.ව. 9.30ට ආරම්භ වේ.

2. ගැලරි සඳහා යෑමට අවසරය

 • මහජන ගැලරිය නැරඹීම සඳහා කල්වේලා ඇතිව සභා ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් පසුව අවසර ලබාගත යුතු ය. ඔබගේ විමසීමේ දී පහත සඳහන් තොරතුරු ලබා දිය යුතු ය.

 • පැමිණෙන අයගේ සම්පූර්ණ නම් හා ලිපිනයන්
 • පැමිණෙන අයගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
 • පැමිණෙන දිනය හා වේලාව
 • පැමිණීමට හේතුව

 • ඔබ ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු සනාථ කිරීමෙන් පසු සභා ගර්භයට ඇතුළු වීම සඳහා අවසරපත නිකුත් කරනු ඇත.
 • ගරු මන්ත්‍රීතුමන් විසින් නම් කරන ලද නියෝජිතයකු නම් ඔවුන් හට ලබා දී ඇති අනන්‍යතාවය තහවුරු කරනු ලබන අවසර පත්‍රය

3. සභාව නැරඹීමපැමිණෙන අමුත්තන් සඳහා උපදෙස්

 • සභා ලේකම් කාර්යාලය මගින් අවස්ථානුකූලව හා අදාල උපදෙස් හා පොදු ක්‍රියා මාර්ගයන්ට යටත්ව නිකුත් කරන ලද, පැමි‌‌ණෙන දිනට වලංගු, පළාත් සභාව නැරඹීමේ අවසර පතක් හිමි අයට පමණක් පළාත් සභාව නැරඹීමට ඉඩ‌ දෙනු ලැ‌‌බේ. එබැවින් ‌ සභා ලේකම් කාර්යාලය විසින් ඔබ ‌වෙත නිකුත් කරන ලද පළාත් සභාව නැරඹීම සඳහා වූ අවසර පත ‌නොවරදවාම රැ‌ගෙන ආ යුතු අතර එය පළාත් සභා ‌ගොඩනැගිල්‌‌ලෙන් බැහැරව යන ‌තෙක් සුරැකිව තබාගත යුතු ය.

 • පැමිණිමේදී අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සදහා අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික හැදුනුම්පත, විදේශ ගමන් බල පත්‍රය හෝ රියදුරු බල පත්‍රය රැගෙන ආ යුතු ය.

 • අවසර නොලත් රජයේ නිලධාරින් පැමිණෙන්නේ නම් මහජන ගැලරියේ අසුන් ගත යුතු ය.

 • කැමරා, සෙලියුලර් දුරකථන, විද්‍යුත් ‌හෝ ඉ‌ලෙක්‌‌ට්‍රොනික් ‌මෙවලම් සහ උපාංග, යනාදිය මහජන ගැලරියට ‌ ගෙන ඒමට ඉඩ ‌දෙනු ‌නොලැ‌‌බේ. එබැවින් එවැනි දෑ කිසිවක් ‌ගෙන ඒ‌මෙන් වලකින්න. එකී දෑ කිසිවක් ඔබ සතුව වෙ‌තොත් එවා කවුන්ටරය වෙත භාර දිය යුතු ය.

 • සභාවේ රැස්වී‌ම් පවත්නා ‌වේලාවන් තුළ මහජන ගැලරියට අත දරුවන් සහ ළදරුවන් කැටුව යාමට අවසර ‌දෙනු‌ නොලැ‌බෙන බැවින් එවැනි දරුවන් වෙතොත් ගැලරිය තුළට කැටුව යාමෙන් වැලකී සිටිය යුතු ය. කුඩා ළමුන් සහ කුඩා පාසල් දරුවන් ගැලරිවල පළමු ‌පේලි‌යේ අසුන් ගැන්‌වී‌මෙන් වැලකී සිටීමට ඔබ වගබලා ගත යුතු ය.

 • නිසි ඇඳුමින් සැරසී ‌නොපැමි‌‌ණෙන අමුත්තන්ට ගැලරිවලට ඇතුඵවීමට ඉඩ සලසනු ‌නොලැබේ. එබැවින් මහජන ගැලරිවලට පැ‌මි‌‌ණෙන අමුත්තන් නිසි ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණ සිටිය යුතු ය.

 • ඔ‌බේ කණ්ඩායමට අයත් සාමාජික සාමාජිකාවන් මහජන ගැලරි‌යේ සිටින විට ‌මෙන්ම ‌ගොඩනැගිල්ල තුළ ‌කවර ‌ හෝ ස්ථානයක සිටිනා විට දී පූර්ණ නිශ්ශබ්දතාව රැක ගත යුතු‌වේ. ඔවුන් ආයතනික කටයුතු වලට බාධා ‌නොවන පරිදි නිහඬව සිටින බවටත්, විනීතව හැසි‌රෙන බවටත්, මහජන ගැලරිවල සහ ආයතන‌යේ ඇති ශ්‍රවණ උපකරණ සහ‌ වෙනත් උපකරණ ආදියට හානි ‌නොවන පරිදි හැසි‌රෙන බවටත්, ඔබ විසින් වගබලා ගත යුතුය.

 • මහජන ගැලරි‌යේ සිටින විට දුම්බීම, කථාබස් කිරීම, අත්‌පොලසන් දීම, විවිධ ප්‍රීති ‌ඝෝෂා පැවැත්වීම, විවිධ ශබ්ද නැඟීම, ‌ කෙලි කවටකම් හා උසුළු විසුළු කිරීම, එහා ‌මෙහා ඇවිදීම, සිට‌ගෙන සිටීම, ‌ විනෝද වීම, ඉඟි බිඟි පෑම, සභා ගර්භය තුළට එබී බැලීම හා ඇඟිලි ‌හෝ අතපය ‌හෝ ‌වෙනත් දෑ ‌හෝ සභා ගර්භය දෙසට දිගු කිරීම, විවිධ දෑ සභා ගර්භය තුළට විසි කිරීම, ගරු මැති ඇමතිවරුන්ට අත වැනීම හා සංඥා කිරීම, නිදා ගැනීම, සටහන් ලියා ගැනීම, ‌පොත් පත් කියැවීම යනාදිය සපුරා තහනම් ‌වේ.

 • මහජන ගැලරිය තුළ සිටිනා විට දී ආරක්ෂක වැටවල් උඩින් පැනීම, පුවත්පත් ගැලරිවල අසුන් ගැනීම ‌නොකළ යුතු අතර මහජන ගැලරි‌යේ ‌ නියම කරන ස්ථානවල වාඩි විය යුතුය.

 

 

මැයි 2019
බ්‍ර සි සෙ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2